LUYỆN THI TOPIK PLUS
Lớp Thời gian Số buổi Giáo viên Khai giảng

(Dự kiến)

Giá
3 buổi/tuần
Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 / Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
Nhập môn 1 18:30-20:30 20 GV Việt + Hàn 6/8   2,520,000
Nhập môn 2 18:30-20:30 20 GV Việt + Hàn 6/8   2,520,000
Sơ cấp 1 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8   3,240,000
Sơ cấp 2 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8   3,240,000
LUYỆN THI TOPIK 3 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8   4,500,000
LUYỆN THI TOPIK 4 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8   5,400,000
 

TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Lớp Thời gian Số buổi Giảng viên Khai giảng

(Dự kiến)

Giá
3 buổi/tuần
Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 / Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
Nhập môn 1 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8  2,520,000
Nhập môn 2 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8  2,520,000
Sơ cấp 1 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8  3,240,000
Sơ cấp 2 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8  3,240,000
Trung cấp 1 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8  3,600,000
Trung cấp 2 18:30-20:30 20 2 buổi GV Việt
1 buổi GV Hàn
6/8  3,600,000
  • Đăng ký COMBO 2 khóa bất kỳ, giảm 15%
  • Đăng ký COMBO 3 khóa bất kỳ, giảm 20%
  • Đăng ký COMBO 4 khóa bất kỳ, giảm 22%
  • Đăng ký COMBO 5 khóa bất kỳ, giảm 25%
  • Tặng thêm 01 khóa học online phù hợp với trình độ khi đăng ký khóa bất kỳ

***CHỈ RIÊNG TRONG THÁNG 6:

  • Tặng ngay 500.000vnd cho Học viên lần đầu đăng ký
  • Giảm 20% khi đăng ký nhóm từ 3 người trở lên