Học viện Hankuk liên kết chặt chẽ với nhiều trường đại học uy tín như Đại học Chungbuk, Đại học Quốc gia Hà Nội, và đặc biệt là Đại học Hankuk, Hàn Quốc (HUFS). Đây là trường đại học đứng đầu Hàn Quốc và đứng thứ 3 trên thế giới về đào tạo ngôn ngữ với hơn 29.000 sinh viên đang theo học 48 ngoại ngữ khác nhau. Mục tiêu của HUFS là đào tạo ra những sinh viên ưu tú, thấu hiểu các nội dung về văn hóa, toàn cầu. Trường luôn khuyến khích công tác đổi mới và nghiên cứu trong đội ngũ giảng viên nhằm đạt được những kết quả giáo dục tốt nhất, và duy trì vị thế là một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Đồng thời, Học viện Hankuk cũng tự hào là đối tác chiến lược của các tập đoàn, công ty Hàn Quốc lớn như: Multicampus, Samsung, KORCHAM, Doosan…

Nhờ vào sự liên kết chặt chẽ, Học viện có lợi thế khai thác những nguồn lực và tài nguyên sẵn có như các giảng viên uy tín, phương pháp đào tạo tiên tiến, giáo trình ưu việt và cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế.